appstore kücük


Rectus Abdominis Kası

Musculi Recti Abdominis adı verilen ve bir kılıf içinde bulunan bu kas karın ön duvarını oluşturur. Median hattın her iki yanında, yukarıda 5. ve 7. kaburgalar ve Processus Xiphoideus’a aşağıda Pelvis üzerindeki Tuberculum Pubicum’a bağlanır. M. Rectus Abdominis, gövdeyi öne eğer, bir diğer anlamda fleksiyon yaptırır. Ön ve yandaki kaslar ise gövdenin yanlara bükülmesini ve rotasyonu sağlarlar. Tamamı birden karın içeriğinin dışarıya çıkarılmasını ve karnın içindeki organların korunmasını sağlar. Bu kasların yanı sıra karın ön duvarında M. Pyramidalis, arka duvarında ise M. Quadratus Lumborum ve M. Psoas Major adındaki kaslar bulunmaktadır.


[WPRError]