http://www.anatomic.us/wp-content/uploads/2013/06/coo-son.png


Rektum

Rektum kalın bağırsağın son bölümüne verilen addır. Dışkının atılımdan önce tutulduğu bölümdür, anüse açılır. Yaklaşık olarak 12 cm. uzunluğunda bir yapıdır. 3. Sakral omur hizasından başlar, os coccygis'in 3-4 cm aşağısında sonlanır.


[WPRError]