appstore kücük


Radial Arter

Radial arter, fossa cubitalis’te a. brachialis’ten ayrıldıktan sonra kolun ön kompartımanında bilek bölgesine kadar uzanır. Bilekte radius’un dış kenarını çaprazlayarak el sırtına ulaşır. Bileğin dış yan tarafında radius’un ön yüzü ile parmaklar arasına sıkıştırılarak nabız alınabilir. Radial arter el sırtını kanlandıran dallar verir, birinci ve ikinci metacarpus’lar arasından el ayasına geçer. Burada arcus palmaris profundus adlı arter kavisini meydana getirir ve elin kanlandırılmasına katkıda bulunur. Arkus’un diğer ucuna a. ulnaris’in r. palmaris profundus dalı tutunur.


[WPRError]