appstore kücük


Pubis

Pubis, symphysis pubica' yı saran deri altı yağ dokusunun fazlalaşması sonucu meydana çıkan, yuvarlak biçimli kabarıklıktır. Puberte' den sonra pubis derisi dişilere özgü trianguler biçimde kıllanır. Bu kıllara pubes adı verilir.


[WPRError]