appstore kücük


Pons

Pons diğer adıyla köprü, bulbusun hemen üzerinde yerleşik beyaz madde kitlesidir. Ancak önemli görevleri olan bazı çekirdekler beyaz madde kitlesinin içine dağılmıştır. Vücudun solunum kontrolü pons’da yerleşik nucleus reticularis tarafından sağlanır ve burası pneumotaxic merkez olarak adlandırılır. Sinir sisteminin bölümlerini birbirine bağlayan inen (descendens) ve çıkan (ascendens) yollar pons içinden geçer. Pons’un arka kısmına tegmentum, ön kısmına ise pars basilaris, ikisinin arasındaki bölüme ise corpus trapezoideum adı verilir. Tegmentum kısmında kraniyal sinir çekirdekleri (5., 6., 7., 8.), inen ve çıkan lifler bulunur.


[WPRError]