appstore kücük


Peroneus Longus Kası

Peroneus longus kası lateral fibulanın 2/3 proksimalinden doğar. Tendon lateral malleolün altından küboidin aşağısından geçer ayağın altında mediale ilerler, birinci metatarsın lateral plantar tabanına ve birinci küneiforma tutunur. Peroneus longus ayağın plantar fleksörü ve evertörüdür. Bağlanma yerinde tendon birinci metatarsın stabilizasyonuna yardımcı eder. Tendonun yaralanması travma ile veya kötü ayak biyomekaniğine bağlı olarak sessizce gelişir.


[WPRError]