appstore kücük


Pelvis

Yanlarda iki adet os coxae ile arkada os sacrum (sağrı kemiği) ve os coccygis (kuyruk sokumu kemiği) olmak üzere dört ayrı kemik bir araya gelir. Bir kanal kemik olan pelvis’i meydana getirirler. Pelvis çocuk doğumu esnasında bebeğin geçmesi gereken kanal kemik olduğundan oldukça önemlidir.


[WPRError]