appstore kücük


Yumurtalık

Yumurtalık bir diğer adıyla ovarium, pelvis minor’un yan duvarındaki fossa ovarica’da yerleşmiş bir çift organdır. Ovum denilen dişi üreme hücresi ve üreme sistemi ile ilgili steroid yapıda birçok hormon ovarium tarafından salgılanır. Extremitas tubaria ve extremitas uterina olmak üzere iki ucu vardır. Extremitas tubaria’ya fimbria ovarica ve lig. suspensorium ovarii tutunur. Extremitas uterina ise lig. ovarii proprium ile uterus’un cornu uteri’sine tutunur. Facies medialis denilen iç yüzü, infundibulum tuba uterina ile örtülüdür. Facies lateralis denilen dış yüzü fossa ovarica’yı örten periton’a oturur. Ovarium’un ön kenarı (margo mesovarium) mesovarium denilen bir periton plikası ile lig. latum uteri’ye tutunur. Ovarium’un yapısı dışta cortex ve içte medulla olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Cortex ovarii’de folliküller yer alır. Medulla ovarii ise çok sayıda damar ve elastik liflerden meydana gelir. Ovarium en dışta periton ve bunun altında yer alan tunica albuginea denilen kalın bir bağ dokusu ile örtülüdür. Ovarim, aorta abdominalis’ten çıkan a. ovarica tarafından beslenir.


[WPRError]