appstore kücük


Orbicularis Oris Kası

Alt dudakta da üst dudakta da bulunur. Ağız etrafını komple sarar. Hiçbir kemiğe tutunmayan sirküler bir kastır. Pars marginalis ve pars labialis olarak iki bölümü vardır. Ağzı kapatır, dudakları öne iter ve konuşmada rol oynar.


[WPRError]