appstore kücük


Orbicularis Oculi

Göz etrafındaki yüz kaslarındandır.Kornea refleksinde gözleri kapatan kastır.


[WPRError]