appstore kücük


Omohyoid Kası

Omohyoid kas üst (venter superior) ve alt karından (venter inferior) oluşan, bir ara tendon ile birleşmiş iki karınlı bir kastır. Venter superior: Orta tendon'dan başlar. Hyoid kemiğe tutunarak son bulur. Venter inferior: Scapula'nın üst kenarından başlar. Orta tendon'da son bulur. Omohyoid kası hyoid kemiği aşağı çekmekte görev alır.


[WPRError]