appstore kücük


Oksipitalis Kası

Venter occipitalis dört kenarlıdır. Yukarıya doğru yükselen kas lifleri, galea aponeurotica'nın arka ucunda sonlanır.


[WPRError]