appstore kücük


Oksipital Kemik

Kafatasının arkasını oluşturan tek kemiktir ve neurocranium’un arka tarafında bulunur. Bu kemik de üç kısımdan meydana gelmiştir. Squama occipitalis adlı en arkadaki düz parçasının dış yanında protuberantia occipitalis externa adında bir çıkıntı görülür. Pars lateralis adını alan ortadaki kısmı foramen magnum adında büyük bir deliği vardır ve bu delik kafatası boşluğu ile omurga kanalını birbirine bağlar. Deliğin yanlarındaki lokma şeklinde çıkıntılara condylus occipitalis denilir. Bu çıkıntılır atlas ile eklem yapar. Böylece kafatası columna vertebralis ile alt yüzünden eklemleşir. Foramen magnum aşağıya doğru canalis vertebralis ile devam eder. kafa içerisindeki medulla oblangata (omurilik soğanı) bu delikten medulla spinalis (omurilik) ismiyle dışarı çıkar ve omurga kanalı içerisinde seyrine devam eder. Pars basilaris adını alan kemiğin ön parçası ise foramen magnum’un önündedir ve önde os spehenoidale’nin corpusu ile eklemleşir.


[WPRError]