appstore kücük


Nükleus

Nükleus ya da diğer bilinen adıyla hücre çekirdeği, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir . Hücrenin genetik bilgilerinin çoğu , hücre çekirdeğinin içinde katlı uzun doğrusal ADN molekülleri ile histon gibi birçok proteinin bir araya gelerek meydana getirdiği kromozomlarda bulunur . Bu kromozomların içindeki genler hücrenin çekirdek genomunu oluşturur . Hücre çekirdeğinin işlevi bu genlerin bütünlüğünü devam ettirmek ve gen ekspresyonunu düzenleyerek hücre işlevlerinin kontrolünü sağlamaktır. İçinden çekirdeği çıkarılan bir hücre bir müddet sonra ölür. Çekirdeğin(Nükleus=nucleus)hücre içinde yeri sabit değildir. Genellikle hücre merkezine yakın konumda olabildiği gibi,kılcal damarlara yakın hücrelerdeki nükleus, kılcal damar tarafındaki hücre zarına yakın konumlanır. Nükleus hücrede yaygın olarak bir adettir. Bazı hücrelerde birden fazla nükleus da bulunabilir. Örnek olarak insan karaciğer hücrelerinde 2 adet, çizgili kas dokusunda hücrelerin birleşmesi sebebiyle çok sayıda nükleus öbekleride bulunur. Nükleus sayısı hücrede oluşabilecek hastalık sebepleriyle de artabilir. Çekirdeğin(Nükleusun) yapısı(morfolojisi) incelendiğinde 4 önemli bölümden meydana geldiği görülür. 1.Çekirdek zarı(Karyolemma=Nukleomembran) 2.Çekirdek Plazması(Karyoplazma=Nukleoplazma) 3.Çekirdekçik(Nukleolus) 4.Kromozomlar


[WPRError]