appstore kücük


Nöron

Nöronlar, sinir hücreleri olarak ta anılırlar. Sinir sisteminin en temel fonksiyonel birimleridir. Başlıca işlevleri bilgi transferini gerçekleştirmektir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyar nöron olduğu tahmin edilmektedir. Nöronların büyük bir çoğunluğu dört farklı yapıya sahiptir. Bu yapılar Soma, dendrit, akson ve terminal butonlardır.


[WPRError]