appstore kücük


Nazofarinks

Nazofarinks, yutağın burun boşluğu arkasında kalan bölümü olup kafa tabanından yumuşak damak hizasına kadar uzanır. Nazofarinks yalnızca respiratuar fonksiyona sahiptir. Nazofarinks arkasındaki mukozada tonsilla pharyngealis vardır. Orta kulak boşlukları ile nasofarinks arasındaki bağlantıyı sağlayan tuba auditiva' ların, faringeal delikleri de nasofarinks' in dış yan duvarlarının üst bölümünde konumlanır.


[WPRError]