appstore kücük


Burun Boşluğu

Solunum yollarının başlangıç bölümü olan burun boşluğu, bir bölme ile iki eşit parçaya ayrılmış irregüler şekilli bir yapıdır. Öndeki nares ile dış ortamla bağlantı kuran boşluk arkadaki choana' larla yutak boşluğunun burun bölümü' ne bağlanır. Burun boşluğunun her bir yarımının tavan, taban, dış yan duvar, iç yan duvar olmak üzere dört duvarı vardır.


[WPRError]