appstore kücük


Nazal Kemik

Nazal kemik, burun açıklığının üst kısmında bulunan bir çift kemiktir. İnce iki kemik laminadan meydana gelmiştir. Arkada os frontale’ye, yanlarda ise maxilla’nın processus frontalis’ine bağlanırlar. Ön tarafları serbesttir.


[WPRError]