appstore kücük


Myelin Kılıf

Miyelin kılıf, sinir hücresinde (nöronda) bulunur. Nöronun çevresini bir yağ tabakası şeklinde çevreler. Beyaz renktedir. İmpulsların (uyarıların) daha hızlı bir şekilde iletimini sağlar. Duyu sinirleri miyelin kılıf bulundururlar. Aksonun üzerinde yalıtkan bir madde olarak bulunurlar. Miyelin kılıf, merkezi ve çevresel sinir sistemlerindeki sinir hücrelerinde uyartıların hızını artıran, uyartı eşiğini düşüren, bunları sinir hücresinin çapıyla doğru orantıyla yapan lipit ve proteinden oluşan bir dokudur.


[WPRError]