appstore kücük


Kas Sistemi – Sırt

Sırt kasları yüzeysel, derin ve orta sırt kasları olarak üç grupta incelenirler. Yüzelsel grup kaslar kola adduksiyon, iç rotasyon ve ekstensiyon yaptırır, kaburgaya yapışan kısımları ise solunuma yardımcıdır. Derin sırt kasları ise omurgayı hareket ettirmekte görevlidirler ve asıl sırt kasları olarak anılırlar. Sırt kasları normal inanışın aksine sürekli aktif halde değildirler. Dik duruşta oldukça relakse, arkaya bükülme durumlarında ise tamamiyle relaksedirler.


[WPRError]