appstore kücük


Mitokondri

Mitokondri, hücre organellerinden biridir.Boyları 0,2-5 mikron arasında değişiklik gösterir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitokondri içerebilse de çoğunlukla büyük sayılarda bulunurlar. Sayıları hücrenin enerji ihtiyacına göre değişir. Özellikle kas ve sinir hücreleri gibi enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde çok sayıda mitokondri bulunur.Bir karaciğer hücresinde sayıları 2500 civarına ulaşabilir. 1.Bölünüp çoğalma özelliğine sahiptirler. 2.Mitokondriler, oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotik hücrelerde ve memelilerin alyuvarlarında bulunmazlar. 3.Mitokondri hücrede enerji üreten organeldir. 4.Mitokondrilerin büyüklük ve şekilleri bakterilerinkiyle benzerlik gösterir. 5.Kendilerine ait ribozom,DNA ve RNA ları vardır. Mitokondri ribozomları yaklaşık olarak bakteri ribozomlarının büyüklüğündedir. Mitokondriyal DNA bakterilerde olduğu gibi daireseldir.Tüm bunlar endosimbiyoz kuramını desteklemektedir.Endosimbiyoz Kuramına göre mitokondri bir aerob prokaryotun ökaryotik hücre içine girerek simbiyotik olarak yaşayamaya başlaması sonucu gelişmiş bir organeldir. 6.Mitokondriler kloroplastlar gibi çift zara sahip organellerdir.


[WPRError]