appstore kücük


Metatarsallar

5 tanedirler ve tibial taraftan başlanarak I.,II.,..V. metatarsal kemik olarak numaralandırılırlar. Eldeki metacarpal kemiklere benzer biçimde minyatür uzun kemik karakterindedirler ve basis, caput, corpus olarak üç bölümden meydana gelirler. Caputları ayak parmak kemikleri, bazisleri ise ayak bilek kemiklerinin ön sırası ile eklemleşirler.


[WPRError]