appstore kücük


Metakarpallar

Metakarpallar el tarak kemikleridir, avuç içi ve el sırtının iskeletini oluşturan 5 adet uzun minyatür kemikten meydana gelir. Herbir metakarpal kemiğin üst ucuna basis, gövdesine corpus, başsı distal ucuna caput adı verilir. Metakarpallar dıştan içe doğru os metacarpale I, II....V şeklinde numaralanarak sıralanır. En uzun el tarak kemiği 2. metakarp, en kısası 1. metakarp'tır.


[WPRError]