appstore kücük


Mentalis Kası

Alt kesici dişlerin juva alveolasından başlayarak aşağıya doğru uzanıp çenede sonlanır. Alt dudağı yukarı çekerek öne doğru uzatır.


[WPRError]