appstore kücük


Medulla Oblangata

Medulla oblangata, halk arasında bilinen adıyla omurilik soğanı, beyin sapının omurilikle birlesen en alt kısmıdır. Beyin ve omurilik arası bağlantıyı sağlar. Foramen’un hemen üzerinde konumlanır, omuriliğin devamı şeklindedir ve genişleme gösteren kısımdır. Genelde beyaz maddesi projeksiyon lifleri olarak bilinen yollardan oluşmuştur. Beyin ve omuriliğin tüm projeksiyon yolları omurilik soğanının içinden geçer. Böylece, omurilik soğanı pek çok duyu ve motor mekanizma fonksiyonunda önemli rol alır. Çıkan ve inen yolların yanında 8., 9., 10., 11., ve 12. kraniyal sinirlerin çıkış yerleri de buradadır. Ayrıca omurilik soğanında yerleşik bazı nöronların kan karbondioksit ve hidrojen iyonu konsantrasyonunu düzenlemede etkili oldukları sanılmaktadır.


[WPRError]