http://www.anatomic.us/wp-content/uploads/2013/06/coo-son.png


Medulla Renalis

Medulla Renalis, malphigi piramitleri adı verilen koni şeklindeki yapılardan oluşur. Bir malphighi piramidine ve onun etrafını çepeçevre saran kortikal cevher bölümüne bir böbrek lobu adı verilir. Bir böbrekte malphighi piramidi sayısı kadar böbrek lobu bulunur.


[WPRError]