appstore kücük


Maksiller Sinüs

Yetişkinlerde toplam hacimleri 40-60 ml olan paranzal sinüsler, konuşmada rezonator rol oynamanın yanı sıra kafatasının ağırlığını da azaltırlar. Bunlardan biri olan sinüs maksillaris, paranzal sinüslerin en büyüğü olmakla birlikte her birisi yaklaşık 14 ml' dir. Sinüs maksillaris' in salgısı hiatus maksillaris aracılığı ile burun orta meatusuna akar. İntrauterin yaşamın 3. ayında oluşmaya başlar.


[WPRError]