appstore kücük


Maksilla

Maksilla üst dişleri barındıran kemiktir. Corpus’u içerisinde sinus maxillaris denen bir boşluk vardır. Gövde aynı zamanda burun boşluğunun tabanı ve yan kısımlarının oluşumuna katılır. U şeklindeki kavisli alt kenarına processus alveolaris denir. Bu kavis üzerindeki oyukların içine dişler yerleşmiştir. Maxilla’nın yukarıya uzanan çıkıntısı processus frontalis adını alır ve göz yuvarlağını iç yandan sınırlar aynı zamanda kemik gövdesi göz çukurunu alttan sınırlar. Bu sınır keskin bir kenar görünümündedir. Margo infraorbitalis adı verilen bu kenarın altında foramen infraorbitale adındaki delik görülür. Buradan n. infraorbitalis yanağa çıkar. Alt yüzündeki processus palatinus adını taşıyan kemik yaprak karşı tarafınki ile birleşerek sert damağın ön ve orta kısımların oluşumunu sağlar. Bu yaprak ağız boşluğu ile burun boşluğunu birbirinden ayırır.


[WPRError]