appstore kücük


Masseter Kası

N.massetericus(n.mandibularis'in dalı) tarafından inerve edilir. Arcus zygomaticus'un alt kenarı ve medial yüzünden başlar. Mandibula'nın proc.coronoideusu ve ramus mandibula'nın lateral yüzüne tutunur. Tek taraflı kasılırsa mandibula'yı kendine çeker. Çift taraflı kasılması ise mandibula'nın yukarı kalkmasını ve ağzın kapanmasını sağlar.


[WPRError]