appstore kücük


Lumbar Vertebrae

Presakral omurların en dayanıklı, en büyüğüdür ve 5 adet omurdan meydana gelir. Üzerine düşen ağırlık fazladır bu yüzden kalındır. Diskal yüzleri böbrek görünümündedir. Omur delikleri geniş ve triangulerdir. Proc.spinosus'ları kısa ve kuadranguler biçimdedir. Servikal ve torakal omurlardaki tipik proc.tansversus'lar burada proc.costalis olarak isimlendirilirler. Lumbar Vertebrae proc.mamillaris ve proc.accessorius olarak adlandırılan çıkıntılara sahiptir.


[WPRError]