appstore kücük


Levator Scapulae Kası

Boyunun ilk 4 omurunun proc.transversus'larından doğar. Scapula'nın iç kenarının üst bölümü ve üst köşesinde son bulur. Bu kas Scapula'yı yukarı çekerek boynu dış yana bükmekte görev alır.


[WPRError]