appstore kücük


Levator Labii Superioris Kası

Bazı lifleri maxilla'dan, bazı lifleri de os zygomaticum'dan başlar. Üst dudağı kaldırır, burun deliğini genişletir ve ağız köşesini yukarı çeker.


[WPRError]