appstore kücük


Levator Labii Superioris Alaeque Nasi Kası

Maxilla'dan başlar, burun kıkırdağında ve burun derisinde sonlanır. Bu kas burun deliklerinin genişlemesinden sorumludur ve üst dudağı kaldırır. Dudakların, burun kanatlarının ve yanakların derisini hareket ettirirmeye yarayan kastır.


[WPRError]