appstore kücük


Sol Ventrikül

Sol ventrikül, sağ ventrüküle oranla daha geniş hacimli bir boşluktur. Duvarları da sağ ventrikül' ün üç katı kadar daha kalındır. Ostium atrioventriculare sinistrum üzerinde bulunan valva mitralis, ön ve arka olmak üzere iki kapakçıktan oluşur. Bu kapakçıkların kenarlarına tutunan chordae tendinea'lar m. papillaris'lerin tepelerine bağlanırlar. Sol karıncığın üst arka tarafında huni görünümlü bir bölge vardır. Burada yer alan ostium aortae adındaki delikten itibaren vücudumuzdaki en kalın damar olan, “aorta” başlar. Bu delik üç tane yarım ay görünümlü (valvula semilunaris'ler) kapakçığın oluşturduğu valva aortae adındaki bir kapak ile kapatılır. Normalde ventriculus sinister kasıldığında kanın valva mitralis içerisinden geçerek atrium'a ulaşması imkansızdır ama bu sayede kan aorta'nın içerisine doğru bir akış gerçekleştir. Ventrikülün gevşemesi ile birlikte aorta’ya geçen kan valva aortae'dan geldiği gibi ventrikül içerisine dönemez. Aorta aracılığı ile ventriculus sinister'deki kan bütün vücuda pompalanır.


[WPRError]