appstore kücük


Sol Hepatik Kanal

Karaciğer içerisinde safra kanalları birleşerek iki tane büyük safra kanalı oluşturur. Bunlardan sol tarafta yer alanı sol hepatik kanaldır. Sağ hepatik kanalla beraber karaciğerin safra sıvısını drene ederler.


[WPRError]