appstore kücük


Sol Brakiosefalik

Sol Brakiosefhalik yaklaşık 6 cm uzunluğundadır, sol clavicula' nın sternal ucunun arkasından doğar. Manibrum sterni' nin üst yarısının arkasından, sağ 1. kıkırdak kaburganın biraz aşağısına kadar oblik olarak uzanır. Burada v.brachiocephalica dextra ile birleşerek v.cava superior 'u meydana getirir. Manibrum sterni ile aralarında m.sternothyroideus, m.sternohyoideus, thymus veya artıkları ile bir kısım areolar doku vardır.


[WPRError]