appstore kücük


Sol Atrium

Kalbin arka yüzünün hemen hemen tamamını oluşturur. Dıştan bakıldığında arka yüzünün her iki yanında genelde ikişer tane olmak üzere toplam dört adet v. pulmonalis bulunur. Akciğerlerde oksijenlenen kan bu toplar damarlar aracılığı ile sol atrium'a ulaşır. Sol atrium'un da öne doğru uzanan auricula sinistra'sı vardır. İç yapısı incelendiğinde sağ atrium'a benzediği görülür. Sol atrium'un ön tarafında bulunan ostium atrioventriculare sinistrum adındaki delik üzerinde valva mitralis (valva atrioventriculare sinistra) adlı kapakçık bulunur. Bu kapakçıklar sol ventrikülün içine doğru uzanır. Atrium kasıldığında içerisindeki kan ostium atrioventriculare sinstrum'dan ventriculus sinister'e ulaşır. Sol atrium tekrar gevşediğinde ventriküle geçen kan kapakçıkların engellemesi nedeniyle tekrar atrium'a dönemez.


[WPRError]