appstore kücük


Larinks

Halk arasında gırtlak olarak da bilinen larinks, boynun ön bölümünde C3-C6 omurlar düzeyinde, soluk borusu ve laryngopharynx arasında konumlanan spesialize bir organdır. Gırtlak solunum havasının geçtiği bir iletim kanalı olmasının yanı sıra alt solunum yollarını koruyan bir sifinkter olarak da görev almaktadır. Boyunda büyük damarların arasında olarak öne doğru uzanan gırtlak, yüzeyde deri, derialtı dokusu ve infrahyoid kaslar ile kaplanmıştır. Yukarıda aditus laryngis ile laryngopharynx' e açılan gırtlak boşluğu, aşağısında soluk borusu ile seyrine devam eder.


[WPRError]