appstore kücük


Laringofarinks

Laringofarinks yutağın üç bölümünden biridir. Gırtlağın arka üst bölümünde C3-C6 düzeyinde konumlanır. Aşağıda oesophagus ile devam eden Laringofarinks, ön duvarındaki aditus laryngis aracılığıyla gırtlak boşluğuna bağlanır. Aditus' un iki yanında bulunan çıkmazlara recessus piriformis denir.


[WPRError]