appstore kücük


Labium Minor

Vagina girişinin iki yanında yer alan iç dudaklar, iyi kanlanan, yumuşak birer deri plikası biçimindedirler. Her bir iç dudak, elastik lifler ile birçok kan damarı içeren bir öz ve bu özü saran kılsız, ince, düz bir deriden meydana gelir. İç dudaklar önde preputium clitoridis ile birlikte uzanır.


[WPRError]