appstore kücük


Labium Major

Dış dudaklar, pubis' ten başlayıp, aşağıya ve arkaya doğru uzanan, iki genişlemiş plika biçimindedirler. ( erkek anatomisindeki scrotum ile eşdeğerdir).Büyük dudaklar vulva' nın dış sınırını oluşturur. Dış dudaklar, yağ dokusu, düz kas, yağ bezleri, areolar doku ve duyusal reseptör' lerden meydana gelir. Punis'teki deri altı yağ dokusu birer parmak biçiminde büyük dudaklar içine sokulur. Puberte' den sonra büyük dudakların derisi de kıllanır.


[WPRError]