appstore kücük


Jejunum

Jejunum ince bağırsağın orta kısmıdır. Anatomik olarak duedenum ve ileum arasında konumlanır. Jejunum ve ileum, karın içerisinde hareketlilik sağlayan mesenter zarıyla asılır ve yiyeceklerin barsak boyunca ilerlemesine yardım eden düz kaslar tarafından sarılır.


[WPRError]