appstore kücük


İnternal Iliak Arter

İnternal iliak arter yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Common iliak arter'in uç dallarına ayrıldığı lumbosakral disk hizasında ve art.sacroiliaca' nın önünden başlar. Küçük Pelvis' de aşağı ve arkaya uzanarak for.ischiadicum majus' un üst kenarına gelir. Burada ön ve arka köklerine bölünür. Ön kök : İnternal iliak arter'in devamı gibidir, spina ischiadica' ya doğru uzanır. Arka kök : For.ischiadicum majus' a doğru uzanır. İntarnal İliak arter duvarını, pelvis organlarını, gluteal bölge kaslarını genital organları ve uyluğun medial tarafının bir kısmını besler.


[WPRError]