appstore kücük


İnternal Karotid Arter

İnternal Karodit Arter de seyrini boyundan kafa tabanına kadar sürdürür. Kafa tabanında canalis caroticus adındaki kemik biçimindeki kanal içerisinden geçerek cavum cranii'nin içerisine ulaşır. Kafa tası boşluğu içerisinde a. cerebri anterior ve a. cerebri media adında iki ana dala ayrılarak sona erer. Bu arter, a. vertebralis’in devamı olan a. basilaris ve onun son dalı olan a. cerebri posterior ile birleşerek kafa tabanında circulus arteriosus cerebri (Willis poligonu) adındaki atar damar halkasını oluştur. Bu yapıdan ayrılan arterler ve diğer damarlar kafa içerisindeki yapılara kan iletimini sağlarlar.


[WPRError]