appstore kücük


Inferior Vena Kava

Vena cava inferior, karın boşluğunda, aorta abdominalis'in sağ tarafında konumlanan vücudun en geniş çaplı venidir. Vena cava inferior L5 düzeyinde, pelvis ve alt taraf ven kanını toplayan sağ sol iki v.iliaca communis'in birleşmesiyle meydana gelir. Aorta abdominis' in çift dallarına eşlik eden venleri doğrudan direne eder. Vena cava inferior' un karın boşluğunda direne ettiği toplardamarlar visseral ve parietal olmak üzere ikiye ayrılarak incelenirler.


[WPRError]