appstore kücük


Humerus

Üst tarafın en uzun kemiği olan humerus tipik bir uzun kemik yapısına sahiptir. Üst ve alt uçlar ile bir cisime ayrılarak incelenirler. Caput humeri olarak adlandırılan üst uç, geniş yuvarlak bir baş ve bu başın dış yanında yer alan iki çıkıntı bulundurur. Caput humeri iskelette scapulanın cavitas glenoidalis'i ile bağlanır; çıkıntılar is omuzdaki kaslara tutunur. Cisim dediğimiz kısım da üst bölüm silindirik, alt kısımsa önden arkaya yassı bir biçimdedir. Humerusun alt kısmında ise önkol kemiklerinin üst uçlarıyla bağlanacak yapılar vardır.


[WPRError]