appstore kücük


Gracilis Kası

Ramus inferior et corpus ossis pubis'den başlayan bu kas, tibia'nın proksimal bölümünün iç yan yüzünde son bulmaktadır. Uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon ve medial rotasyon yapmakta görevlidir.


[WPRError]