appstore kücük


Gluteus Medius Kası

Ala ossis ilii'nin dış yüzünden başlar. Trochanter major'da son bulur. Uyluğa abduksiyon ve medial rotasyon yaptırır. Yürüme ve koşma sırasında yere basan ayak tarafında kasılarak, gövdenin boşta kalan karşı tarafa eğilmesini engeller.


[WPRError]