appstore kücük


Gluteus Maximus Kası

En yüzeye yerleşmiş, kalça kabarıklığını oluşturan kastır, kas içi enjeksiyonda görev alır. Crista Iliaca, Os Coxae’nın dış yüzü, Sacrum ve Coccyx’in arka yüzü ve Lig. Sacrotuberale’den doğar. Trochanter Major ve Tractus Iliotibialis’e bağlanarak son bulur. N. gluteus superior tarafından harekete geçirilen bu kas kalça eklemine ekstensiyon yaptırır.


[WPRError]