appstore kücük


Frontal Lob

Frontal lob beynin ön tarafında bulunmaktadır ve beynin bilinçli düşünmesinden sorumlu olan bölgedir. Tüm korteks alanının 1/3' ünden sorumludur. İleriye yönelik planlar yapmak, konuyla ilgisi olmayan uyaranları dışlamak ve seçim yapmak gibi konularda aktif görev alır. Frontal korteksin arka kısmı, yani motor korteks ve premotor korteks, motor kontrolden sorumludur. Prefrontal korteks olarak isimlendirilen kısımsa, davranışın kontrolünde rol almaktadır.


[WPRError]